11:02, 14/02/2022

Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Tôi có đứa cháu nhập ngũ đợt này. Tôi được biết gia đình có người đi nghĩa vụ quân sự thì được hưởng một số chính sách ưu đãi của Nhà nước. Vậy xin được hỏi về các chế độ, chính sách này cụ thể là gì?

. Hỏi: Tôi có đứa cháu nhập ngũ đợt này. Tôi được biết gia đình có người đi nghĩa vụ quân sự thì được hưởng một số chính sách ưu đãi của Nhà nước. Vậy xin được hỏi về các chế độ, chính sách này cụ thể là gì?


Lê Đặng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


. Trả lời: Được quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định 27/2016, Nghị định 81/2021 và Thông tư 95/2016 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được hưởng các chế độ sau:


1. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.


2. Được trợ cấp khó khăn đột xuất trong trường hợp:


a) Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần. Chế độ trợ cấp này được thực hiện không quá 2 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ.


b) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị 1 lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần. Chế độ trợ cấp này được thực hiện không quá 2 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ.


c) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.


3. Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn học phí khi học mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông. Thời gian hưởng chế độ miễn học phí được tính trong khoảng thời gian từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.


4. Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần trong khi làm nhiệm vụ thì gia đình được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG