11:02, 13/02/2022

Điều kiện, thủ tục hợp thửa đất

Tôi có mua 1 lô đất rẫy từ năm 2014 tại huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, thời điểm đó, để đi từ đường chính vào lô đất phải vòng rất xa. Tôi vừa mua thêm được 1 phần đất của hộ liền kề để làm đường đi vào lô đất cho gần. Vậy tôi muốn làm hợp 2 lô đất đó thành một có được không? Thủ tục ra sao?

.  Hỏi: Tôi có mua 1 lô đất rẫy từ năm 2014 tại huyện Diên Khánh. Tuy nhiên, thời điểm đó, để đi từ đường chính vào lô đất phải vòng rất xa. Tôi vừa mua thêm được 1 phần đất của hộ liền kề để làm đường đi vào lô đất cho gần. Vậy tôi muốn làm hợp 2 lô đất đó thành một có được không? Thủ tục ra sao?


(Nguyễn Văn Cường, Nha Trang)


. Trả lời: Nhu cầu của ông được gọi là hợp thửa đất. Hợp thửa đất là việc gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung. Tuy nhiên việc hợp thửa cũng cần có điều kiện. Căn cứ theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì để hợp thửa, các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng đất. Như vậy, nếu hai thửa đất mà ông muốn hợp thửa không cùng mục đích sử dụng thì cần làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước. Còn theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Luật Đất đai năm 2013, thửa đất sau khi hợp lại tạo thành một thửa thống nhất, có chung ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Do vậy, hai thửa đất gộp phải là liền kề nhau.


Về  thủ tục hợp thửa: Người sử dụng đất có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai gồm: đơn đề nghị hợp thửa theo mẫu; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp; Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân người sử dụng đất.


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ đo đạc địa chính để làm căn cứ hợp  thửa đất; Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp.


Luật gia M.H