10:02, 10/02/2022

Thử việc, có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

. Hỏi: Cháu tôi thử việc 3 tháng tại một công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Do thu nhập tính trên sản phẩm bán ra nên trong quá trình thử việc, cháu tôi có nguồn thu nhập khá cao do bán được nhiều hàng. Vậy xin hỏi, người thử việc có bị đóng thuế thu nhập cá nhân?


(Phạm Trọng Linh - Nha Trang)

. Hỏi: Cháu tôi thử việc 3 tháng tại một công ty tại TP. Hồ Chí Minh. Do thu nhập tính trên sản phẩm bán ra nên trong quá trình thử việc, cháu tôi có nguồn thu nhập khá cao do bán được nhiều hàng. Vậy xin hỏi, người thử việc có bị đóng thuế thu nhập cá nhân?


(Phạm Trọng Linh - Nha Trang)


. Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, tiền lương, tiền công được xác định đối tượng chịu thuế. Điều 2 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính quy định các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, trong đó có tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được từ người sử dụng lao động. Do đó, tiền lương thử việc cũng được tính là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.


Theo đó, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.


Do vậy, nếu thử việc thuộc trường hợp ký hợp đồng thử việc hoặc thử việc với hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà tổng tiền lương trả cho người lao động từ 2 triệu đồng trở lên/lần thì người sử dụng lao động hoàn toàn được phép khấu trừ 10% mức lương trả cho thử việc để đóng thuế thu nhập cá nhân.


Tuy nhiên, tại Điều 25 Thông tư 111/2013, nếu ước tính tổng mức thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, người lao động được làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: (1) Có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên. (2) Cá nhân cư trú ký hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng để thử việc. (3) Chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (nếu làm ở 2 nơi trở lên không được làm bản cam kết). (4) Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ước tính tổng thu nhập từ 132 triệu đồng/năm trở xuống nếu không có người phụ thuộc). (5) Phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.


Luật gia Minh Hương