10:02, 11/02/2022

Những trường hợp người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

. Hỏi: Tôi năm nay 75 tuổi, kinh tế gia đình khó khăn nên muốn biết trong trường hợp nào người cao tuổi (NCT) được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước?


Lê Nghiệm (TP. Nha Trang)

. Hỏi: Tôi năm nay 75 tuổi, kinh tế gia đình khó khăn nên muốn biết trong trường hợp nào người cao tuổi (NCT) được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng của Nhà nước?


Lê Nghiệm (TP. Nha Trang)


. Trả lời: NCT là người từ đủ 60 tuổi trở lên. Để được hưởng trợ cấp hàng tháng họ phải thuộc một số trường hợp nhất định. Các trường hợp này được Chính phủ quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP. Theo đó, NCT được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gồm:


a) NCT thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;


b) Người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;


c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;


d) NCT thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG