Không có quy định về số người được hỗ trợ tối đa trong một gia đình

Thứ Sáu, 27/08/2021, 23:09 [GMT+7]

. Hỏi: Có quy định nào hạn chế số lượng người trong một gia đình được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 68 hay không? Người lao động tự do có thể tự mình làm thủ tục để được nhận hỗ trợ không?


 (Lê Văn Ngàn, Diên Khánh)


. Trả lời: Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 không có quy định về số người được hỗ trợ tối đa trong một gia đình.


Trường hợp người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định: Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương.


Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 cần liên hệ chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp người lao động có giao kết hợp đồng lao động thì có thể đối chiếu các trường hợp được hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để thông báo đến người sử dụng lao động hoặc tự mình tiến hành hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục để được hỗ trợ.


TKTS

.

các thông tin tiện ích