Công an viên có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Thứ Hai, 23/08/2021, 23:02 [GMT+7]

Công an viên có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Hỏi: Công an viên được bố trí làm nhiệm vụ tại thôn, xóm, làng… và bố trí thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã có thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc không?


Huỳnh Văn Sang (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 2, Khoản 1 Điều 85, Khoản 3 Điều 86 Luật BHXH năm 2014; Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thì:


- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và thuộc đối tượng tham gia BHYT theo nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;


- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và thuộc nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.


Vì vậy, công an viên theo quy định tại Pháp lệnh Công an xã thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình.


TKTS

.

các thông tin tiện ích