Bảo đảm bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Thứ Ba, 17/08/2021, 22:02 [GMT+7]

Bảo đảm bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân

Hỏi: Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) chứa nhiều thông tin của cá nhân. Xin cho biết việc khai thác thông tin này được quy định thế nào để quyền riêng tư được bảo vệ?


Phan Huy (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Luật CCCD cho phép cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình được cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu với Cơ sở dữ liệu CCCD. Cơ quan quản lý CCCD phải bảo đảm an toàn, bí mật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu CCCD. Việc truy nhập Cơ sở dữ liệu CCCD phải được sự phê duyệt của thủ trưởng cơ quan quản lý CCCD.


Các trường hợp được cung cấp thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu CCCD được Bộ Công an quy định tại Thông tư 59/2021 gồm:


a) Công an các đơn vị, địa phương để phục vụ yêu cầu phòng, chống tội phạm và các hoạt động nghiệp vụ khác của lực lượng Công an nhân dân;


b) Cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử;


c) Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;


d) Công dân được cung cấp thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu CCCD.


Ngoài các trường hợp trên, cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu cung cấp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu CCCD phải được công dân đó đồng ý bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 
 

.

các thông tin tiện ích