Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Thứ Hai, 16/08/2021, 21:53 [GMT+7]

Chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

. Hỏi: Xin cho biết chế độ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19?

(Nguyễn Kiên - TP. Nha Trang)   


. Trả lời: Theo Điều 4 Quyết định số 23 ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định:


- Đối tượng được hưởng chế độ: Người lao động và người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH.


- Điều kiện để được hưởng hỗ trợ:


+ Người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021.


+ Số lao động tham gia BHXH tính giảm chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định thời gian, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ ngày 1-5-2021.


- Thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị. Hết thời gian tạm dừng đóng, người lao động và người sử dụng lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng.


- Trình tự, thủ tục thực hiện: Người sử dụng lao động nộp đề nghị theo mẫu số 02 phụ lục ban hành tại Quyết định số 23 cho cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH và đồng thời gửi cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát.


Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 7-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022 và được giải quyết trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.


Luật gia LÊ THỊ HỒNG THANH

.

các thông tin tiện ích