Quy định nộp bản photo, không cần phải chứng thực

Thứ Sáu, 13/08/2021, 22:51 [GMT+7]

Hỏi: Khi làm thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực, có nơi người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phải nộp bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, khi thì chỉ cần bản photo và đưa bản chính để đối chiếu. Vậy có quy định pháp luật nào về trường hợp này không?


(Nguyễn Tuấn Anh, Nha Trang)


Trả lời: Trong các thủ tục hành chính, có nhiều loại giấy tờ mà theo quy định không bắt buộc yêu cầu chứng thực. Theo Điều 6 Nghị định 23/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; đối với trường hợp pháp luật quy định nộp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận bản sao không được yêu cầu bản sao có chứng thực nhưng có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.


Đồng thời, cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính, trừ trường hợp có căn cứ về việc bản sao giả mạo, bất hợp pháp thì yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc tiến hành xác minh, nếu thấy cần thiết.


Vào thời điểm ban hành Nghị định, đây là một quy định rất mới nên điều này còn được hướng dẫn bởi Mục 2 Công văn 1352 năm 2015 của Cục Hộ tịch Quốc tịch  Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp hướng dẫn về việc triển khai thực hiện các điểm mới của Nghị định số 23/2015. Tuy nhiên, thủ tục nào chỉ cần giấy phô tô, thủ tục nào không thì lại được quy định rải rác trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, tùy vào lĩnh vực cụ thể. Vì thế, người làm thủ tục cần nắm vững các quy định về thủ tục mà mình chuẩn bị thực hiện để biết có phải chuẩn bị giấy tờ có chứng thực hay không.


TKTS

 

.

các thông tin tiện ích