Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo mới

Thứ Sáu, 06/08/2021, 22:58 [GMT+7]

Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo mới

Hỏi: Tôi được biết, sắp đến Nhà nước sẽ có chế độ phụ cấp thâm niên với nhà giáo. Xin tòa soạn giới thiệu cụ thể về quy định này.


Nguyễn Văn Tư (phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang)


Trả lời: Vấn đề ông hỏi được quy định tại Nghị định 77/2021 quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo được Chính phủ ban hành ngày 1-8-2021.


Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:


a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập.


b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.


c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có).


d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.


Mức phụ cấp thâm niên được quy định như sau: Nhà giáo có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.


Mức tiền phụ cấp thâm niên tính theo công thức:


Mức tiền phụ cấp thâm niên    = Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp viên chức + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng x mức lương cơ sở do Chính phủ quy định từng thời kỳ x mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.


TKTS

.

các thông tin tiện ích