Nhiệm vụ và chính sách đối với thanh niên xung phong

Thứ Năm, 29/07/2021, 23:39 [GMT+7]

Nhiệm vụ và chính sách đối với thanh niên xung phong

Hỏi: Thanh niên xung phong ngày nay sẽ được giao, tham gia vào những công việc gì và chính sách đãi ngộ của Nhà nước?


Hoàng Vinh (Cam Phú, Cam Ranh)


Trả lời: Thanh niên xung phong (TNXP) là lực lượng xung kích của thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ đột xuất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Luật Thanh niên xác định TNXP có các nhiệm vụ:


a) Tham gia dự án phát triển kinh tế - xã hội được Nhà nước giao


b) Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia


c) Tham gia sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho thanh niên


d) Các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách, khó khăn, gian khổ theo quy định của pháp luật.


Chính sách đối với TNXP được Chính phủ quy định tại Nghị định số 17/2021. Theo đó, khi làm nhiệm vụ TNXP được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ưu tiên vay vốn; hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ; xem xét tặng Kỷ niệm chương... Đội viên TNXP sau khi hoàn thành nhiệm vụ được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức. Người có nguyện vọng định cư tại địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa... được áp dụng các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư; trợ cấp 1 lần theo thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; miễn gọi nhập ngũ; cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương...


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG


 

.

các thông tin tiện ích