Một số điểm mới trong chính sách tiền lương từ tháng 8-2021

Thứ Năm, 22/07/2021, 23:03 [GMT+7]

Một số điểm mới trong chính sách tiền lương từ tháng 8-2021

Hỏi: Tôi hiện đang là công chức của một cơ quan nhà nước. Tôi được biết từ tháng 8-2021 sẽ có những điểm mới về chế độ tiền lương. Xin tòa soạn cho biết cụ thể về vấn đề này?


Nguyễn Thu Hồng (Đồng Đế, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo Thông tư 03/2021 có hiệu lực từ ngày 15-8-2021 của Bộ Nội vụ thì có khá nhiều điểm mới về tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức từ tháng 8-2021. Báo Khánh Hòa giới thiệu chung về một số điểm mới trong chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 8-2021 như sau:


Đối với cán bộ, công chức, viên chức:


Khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2021 bổ sung thêm 1 trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Theo đó, thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên.


Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021, những trường hợp không được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên đã được bổ sung bao gồm:


- Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).


- Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.


- Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.


- Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.


Khoản 1 Điều 1 Thông tư 03 đã bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ.


Ngoài ra, Khoản 6 Điều 1 của thông tư này còn sửa quy định về số lần được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, quy định hiện hành: “Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh” sẽ được sửa thành “Từ ngày 15-8-2021, không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ”.


TKTS

.

các thông tin tiện ích