Điều kiện để được nhận con nuôi

Thứ Sáu, 16/07/2021, 22:05 [GMT+7]

Điều kiện để được nhận con nuôi

Hỏi: Chúng tôi đã ở tuổi năm mươi mà không có con, muốn nhận một cháu nhỏ làm con nuôi thì cần điều kiện gì?
 
Nguyễn Hải Đăng (thị xã Ninh Hòa)
 
Trả lời: Luật Nuôi con nuôi có các điều kiện đòi hỏi phải tuân thủ cả với người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. 
 
Theo đó, điều kiện về người được nhận làm con nuôi: Trẻ em dưới 16 tuổi; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc trường hợp được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi hoặc được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi; một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.
 
Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi; có tư cách đạo đức tốt.
 
Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không bị hạn chế bởi điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở và hơn con nuôi từ 20 tuổi.
 
Những người sau đây không được nhận con nuôi: Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù. Người chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 
 
Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
.

các thông tin tiện ích