Đại diện của hộ gia đình trong giao dịch dân sự

Thứ Ba, 13/07/2021, 22:52 [GMT+7]

Đại diện của hộ gia đình trong giao dịch dân sự

- Hỏi: Bố tôi lấy một phần tài sản của gia đình chung đụng làm ăn và bị thua lỗ. Việc này tự ý ông làm, mẹ tôi cũng như anh em tôi đều không hay biết. Nay phát sinh nợ nần thì chúng tôi có phải liên đới trách nhiệm không?
 
Huỳnh Nam (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)
 
Trả lời: Theo nội dung bạn trình bày thì ở góc độ pháp lý các thành viên khác của gia đình bạn không phải chịu trách nhiệm về khoản nợ đó. 
 
Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của pháp luật. Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc tham gia quan hệ dân sự của hộ gia đình được bảo đảm thực hiện bằng tài sản chung của các thành viên gia đình. 
 
Việc định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ cử ra người đại diện. Trường hợp thành viên không có quyền đại diện mà xác lập, thực hiện giao dịch dân sự nhân danh các thành viên khác của hộ gia đình thì giao dịch dân sự đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ một trong các trường hợp: Người được đại diện đã công nhận giao dịch; người được đại diện biết mà không phản đối trong một thời hạn hợp lý; người được đại diện có lỗi dẫn đến việc người đã giao dịch không biết hoặc không thể biết về việc người đã xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với mình không có quyền đại diện. 
 
Mặt khác, giao dịch dân sự do bên không có quyền đại diện xác lập, thực hiện mà gây thiệt hại cho thành viên khác của hộ gia đình hoặc người thứ ba thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.
 
Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG
 
.

các thông tin tiện ích