Trách nhiệm bồi thường do làm hư hỏng tài sản nơi làm việc

Thứ Tư, 21/07/2021, 23:42 [GMT+7]

Trách nhiệm bồi thường do làm hư hỏng tài sản nơi làm việc

Hỏi: Tôi làm hỏng dụng cụ của phân xưởng khi làm việc. Xin hỏi, do sơ suất mà xảy ra hậu quả, vậy tôi có phải chịu trách nhiệm vật chất gì không?


Huỳnh Quang (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo quy định tại Bộ luật Lao động, người lao động (NLĐ) làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.


Trường hợp NLĐ gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi NLĐ làm việc thì NLĐ phải bồi thường nhiều nhất là 3 tháng tiền lương và bị khấu trừ hàng tháng vào lương theo quy định.


NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.


Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại được căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh gia đình, nhân thân, tài sản của NLĐ. Người phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích