Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ Tư, 28/07/2021, 22:39 [GMT+7]

Phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo

Hỏi: Vợ chồng cô chú tôi làm nông tại xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh. Nhiều năm qua, gia đình cô chú tôi rất nghèo nhưng chưa được xét là hộ nghèo hay hộ cận nghèo để hưởng chế độ của Nhà nước. Xin hỏi, việc phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện như thế nào?


Nguyễn Văn Quang (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa)


Trả lời: Quyết định 24 ngày 16-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025. Ngày 18-7-2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2021 hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Theo đó, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định 24/2021 thực hiện như sau:


- Khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểm theo Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 07/2021 để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo như sau:


+ Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A):


Ở khu vực nông thôn, 140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 đồng/người/tháng;


Ở khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng.


+ Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (gọi là điểm B): 10 điểm tương đương với 1 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.


- Căn cứ vào điểm số trên, việc phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định như sau:


+ Hộ nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực thành thị;


+ Hộ cận nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực nông thôn hoặc có điểm A ≤ 175 điểm và điểm B < 30 điểm ở khu vực thành thị.


TKTS

.

các thông tin tiện ích