Có thể thay đổi tên trong trường hợp nào?

Thứ Hai, 26/07/2021, 21:49 [GMT+7]

Có thể thay đổi tên trong trường hợp nào?

Hỏi: Tôi muốn thay đổi tên của mình, đề nghị luật sư hướng dẫn?


Lê Hiền Nhi (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa)

 


Trả lời: Theo quy định tại Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền có họ, tên (bao gồm cả chữ đệm, nếu có) được xác định theo họ, tên khai sinh. Quyền này cũng như quyền được thay đổi họ, thay đổi tên là những quyền nhân thân gắn liền với mỗi cá nhân. Việc thay đổi tên sẽ chỉ được công nhận trong các trường hợp:


a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;


b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;


c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;


d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;


đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;


e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính.


Điều luật có mở ra “Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định”, nhưng Luật Hộ tịch cũng chỉ nói “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự”.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích