Bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

Thứ Sáu, 30/07/2021, 22:18 [GMT+7]

Hỏi: Chồng tôi bị thương tích phải điều trị tại bệnh viện. Xin hỏi người gây ra tai nạn phải chịu trách nhiệm bồi thường thế nào?


Nguyễn Thị Liên (phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Người có hành vi xâm phạm sức khỏe của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.


Trên nguyên tắc thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời, thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm được Bộ luật Dân sự xác định, gồm:


a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;


b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;


c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.


Ngoài ra người chịu trách nhiệm còn phải bồi thường một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại, mức bồi thường do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá 50 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích