Những người được trợ giúp pháp lý

Thứ Năm, 12/08/2021, 23:33 [GMT+7]

Hỏi: Xin cho hỏi những trường hợp nào được trợ giúp pháp lý?


Bích Thủy (thị xã Ninh Hòa)


Trả lời: Luật Trợ giúp pháp lý quy định những người sau đây được trợ giúp pháp lý: Người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.


Luật cũng quy định trợ giúp pháp lý người có khó khăn về tài chính thuộc trường hợp là: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV. Trường hợp khó khăn về tài chính được áp dụng đối với người thuộc hộ cận nghèo hoặc là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích