Di chúc không có người làm chứng được công nhận không?

Chủ Nhật, 08/08/2021, 23:15 [GMT+7]

Di chúc không có người làm chứng được công nhận không?

Hỏi: Trong số anh em tôi có người cho rằng bản di chúc của bố để lại là không hợp pháp vì không có ai chứng kiến. Xin cho biết di chúc do ông tự viết có giá trị pháp lý không?


Vũ Đình Huệ
(Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Pháp luật về thừa kế thừa nhận hình thức di chúc bằng văn bản không có người làm chứng. Với loại di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc, di chúc phải có các nội dung chủ yếu: Ngày, tháng, năm lập di chúc; họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; di sản để lại và nơi có di sản. Đồng thời, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc; trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.


Cùng với đó, một bản di chúc được coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.


Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Do vậy, trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt, không bị lừa dối, cưỡng ép, nội dung di chúc thể hiện đích thực ý chí của người lập và đáp ứng các đòi hỏi của pháp luật nêu trên thì di chúc có hiệu lực.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích