Trường hợp được khởi kiện không phụ thuộc thời hiệu

Thứ Năm, 19/08/2021, 23:28 [GMT+7]

Hỏi: Đối với các loại hợp đồng dân sự như hợp đồng thuê nhà, thuê tài sản, hợp đồng vay tài sản của các cá nhân, tập thể với nhau (không phải là hợp đồng tín dụng) thì có áp dụng thời hiệu khởi kiện 3 năm như quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 không?


(Nguyễn Văn An, Cam Ranh)


Trả lời: Theo Công văn 02/TANDTC-PC ngày 2-8-2021 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải đáp một số vướng mắc liên quan đến tranh chấp về đất đai, hợp đồng trong xét xử  thì vấn đề này được hướng dẫn như sau: Theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 thì: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm”.


Tuy nhiên, theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 thì: “Thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:


...2. Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.


3. Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai....”


Mặt khác, theo khoản 2 Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự: “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc”.


Do vậy, đối với các tranh chấp về quyền sở hữu, đòi lại tài sản thì Tòa án không áp dụng thời hiệu sẽ không phụ thuộc vào việc một bên hoặc các bên có hay không có yêu cầu áp dụng thời hiệu.


Đối với các tranh chấp phát sinh từ giao dịch dân sự như hợp đồng thuê nhà, thuê tài sản, hợp đồng vay tài sản giữa các cá nhân, tập thể với nhau (không phải là hợp đồng tín dụng) mà bạn hỏi thì thời hiệu khởi kiện áp dụng theo quy định tại Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015 và Điều 184 Bộ luật Tố tụng dân sự.


TKTS

.

các thông tin tiện ích