Trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cơ quan nhà nước

Thứ Sáu, 20/08/2021, 23:18 [GMT+7]

Hỏi: Đang thụ lý vụ kiện, tòa án yêu cầu tôi cung cấp một số văn bản, giấy tờ, nhưng số này tôi không lưu giữ mà có ở cơ quan nhà nước. Tôi có thể yêu cầu cơ quan này cung cấp được không?


(Võ Huy Đạt, Vạn Ninh)


Trả lời: Theo Bộ luật Tố tụng dân sự, đương sự có yêu cầu tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu đó là có căn cứ và hợp pháp (trừ các trường hợp họ không có nghĩa vụ chứng minh theo luật định).


Trong quá trình thu thập, nếu tài liệu, chứng cứ đang do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác quản lý, lưu giữ thì đương sự có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đó cung cấp. Khi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, chứng cứ, đương sự phải làm văn bản yêu cầu ghi rõ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp; lý do cung cấp; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần cung cấp. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ cho đương sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp được thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người có yêu cầu.


Trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

.

các thông tin tiện ích