Có thể khởi kiện vụ án khi cấp xã không tổ chức hòa giải?

Thứ Năm, 26/08/2021, 22:33 [GMT+7]

 Hỏi: Tranh chấp đất đai kéo dài nhưng cấp xã không tổ chức hòa giải, người dân có thể khởi kiện không?


Huỳnh Mạnh Khang (huyện Vạn Ninh)


. Trả lời: Theo Luật Đất đai, tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình. Trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp, UBND cấp xã phải tổ chức việc hòa giải theo quy định.


Luật Tố tụng hành chính ghi nhận quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện vụ án hành chính để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo đó, cá nhân có quyền khởi kiện vụ án đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, trong trường hợp không đồng ý với quyết định, hành vi đó hoặc đã khiếu nại với người có thẩm quyền giải quyết, nhưng hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại.


Cũng theo Luật Tố tụng hành chính, hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.


Do vậy, người dân có thể khởi kiện vụ án hành chính về hành vi không tổ chức hòa giải cơ sở của UBND cấp xã.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích