Đối tượng viên chức nào được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

Thứ Tư, 25/08/2021, 22:46 [GMT+7]

Đối tượng viên chức nào được hỗ trợ theo Nghị quyết 68?

. Hỏi: Nhà nước hiện có chế độ hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Xin hỏi viên chức hoặc người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp nào thì được hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Giáo viên các trường công lập có được hưởng hỗ trợ hay không?


(Trần Văn Công, Nha Trang)


. Trả lời: Căn cứ khoản 9 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ quy định viên chức có chức danh: đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang). Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng đối với đối tượng này nếu phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021.


Như vậy, chỉ có viên chức là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp mới được hỗ trợ. Các đối tượng giáo viên là viên chức khác tại các trường học công lập không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định trên.


TKTS

.

các thông tin tiện ích