Các trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thứ Năm, 28/09/2017, 22:53 [GMT+7]

Các trường hợp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Hỏi: Xin cho biết những trường hợp nào thì người nghiện ma túy phải được đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc?


                                   Đặng Quang An (xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh)


Trả lời: Được quy định tại Nghị định 221/2013/NĐ-CP và 136/2016/NĐ-CP của Chính phủ, đối tượng áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm:


1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy mà vẫn còn nghiện.


2. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú ổn định, bị chấm dứt thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.


3. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi cư trú ổn định.


Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 3 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi sử dụng ma túy trái phép lần cuối bị phát hiện và lập biên bản theo quy định.


Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các trường hợp sau đây không áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:


a) Người không có năng lực trách nhiệm hành chính;


b) Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện;


c) Phụ nữ hoặc người duy nhất đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi được UBND cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


 

.

các thông tin tiện ích