Doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà có phải nộp thuế?

Thứ Hai, 25/09/2017, 00:19 [GMT+7]

Doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà có phải nộp thuế?

Hỏi: Tôi và bạn tôi đồng sở hữu một căn nhà, tháng 8-2017, chúng tôi cùng thống nhất cho thuê căn nhà này với giá 180 triệu đồng/năm và tôi là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Xin hỏi, tôi có phải nộp thuế không?


Trả lời: Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định: Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Mức doanh thu xác định ngưỡng chịu thuế này được xác định cho 1 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.


Với trường hợp của bạn cho thuê nhà với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm - tính theo năm dương lịch, doanh thu cả năm lớn hơn 100 triệu đồng và bạn là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Như vậy, bạn thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê căn nhà đó.


N. K
(Theo Website Tổng cục Thuế) 

.

các thông tin tiện ích