Xử lý trách nhiệm thẩm phán cho bị cáo hưởng án treo trái luật

Thứ Ba, 19/09/2017, 22:53 [GMT+7]

Xử lý trách nhiệm thẩm phán cho bị cáo hưởng án treo trái luật

Hỏi: Trường hợp thẩm phán có bản án xử phạt bị cáo hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo trái luật sẽ bị xử lý trách nhiệm với hình thức nào?  


                       Phan Văn Lương (phường Phước Long, TP. Nha Trang)


Trả lời: Theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2017: Khi kết thúc nhiệm kỳ, thẩm phán có bản án xử phạt bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật sẽ bị xử lý trách nhiệm với hình thức không được đề nghị bổ nhiệm lại hoặc chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại, cụ thể như sau:


Thứ nhất, các trường hợp không xem xét đề nghị bổ nhiệm lại:


a) Ra bản án xử phạt 4 bị cáo trở lên hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật.


b) Quyết định hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật đối với bị cáo phạm tội tham nhũng hoặc đối với bị cáo phạm tội khác gây dư luận xấu.


Thứ hai, các trường hợp chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại:


a) Ra bản án xử phạt 1 bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật thì chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại trong thời hạn 9 tháng;


b) Ra bản án xử phạt 2 bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật thì chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại trong thời hạn 12 tháng;


c) Ra bản án xử phạt 3 bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, hình phạt cảnh cáo, phạt tiền (hình phạt chính), cải tạo không giam giữ không đúng quy định của pháp luật thì chưa xem xét đề nghị bổ nhiệm lại trong thời hạn 18 tháng.

Luật sư Nguyễn Hồng Hà
 
  

.

các thông tin tiện ích