Tạm nghỉ kinh doanh có được giảm thuế khoán không?

Thứ Hai, 18/09/2017, 16:07 [GMT+7]

Tạm nghỉ kinh doanh có được giảm thuế khoán không?

Hỏi: Tôi đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp của cả năm 2017. Dự định đến tháng 9-2017, tôi xin nghỉ kinh doanh 2 tháng để sửa chữa, nâng cấp cửa hàng. Xin hỏi tôi có được giảm thuế khoán không?


Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 92/2015 của Bộ Tài chính: Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm. Như vậy, nếu bạn xin tạm ngừng kinh doanh 2 tháng thì bạn được giảm thuế khoán tương ứng với 2 tháng không có hoạt động kinh doanh.


N.K (Theo Website của Tổng cục Thuế)

.

các thông tin tiện ích