Người ủy quyền chết, hợp đồng còn hiệu lực không?

Thứ Sáu, 08/09/2017, 06:52 [GMT+7]

Người ủy quyền chết, hợp đồng còn hiệu lực không?

Hỏi: Theo hợp đồng đã ký, tôi nhận thu hồi khoản nợ cho bên ủy quyền. Công việc chưa hoàn thành thì bên ủy quyền chết. Tôi có còn phải thực hiện công việc này không?


Vũ Thanh Kh. (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang)Trả lời: Với sự thỏa thuận giữa các bên thông qua hợp đồng ủy quyền, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.


Quy định của pháp luật trước đây, trường hợp bên ủy quyền chết thì hợp đồng ủy quyền chấm dứt (Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2005). Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã có quy định cụ thể hơn, chỉ trong trường hợp cá nhân giao kết hợp đồng chết, mà hợp đồng phải do chính cá nhân đó thực hiện thì hợp đồng chấm dứt (Điều 422 Bộ luật Dân sự năm 2015). Trong quan hệ nghĩa vụ, nếu bên có quyền là cá nhân chết mà quyền yêu cầu không thuộc di sản thừa kế thì sẽ là một trong những căn cứ chấm dứt nghĩa vụ. Được hiểu, trường hợp nghĩa vụ được thực hiện chỉ dành cho cá nhân có quyền, mà cá nhân này chết thì nghĩa vụ cũng chấm dứt.  


Với nội dung hợp đồng ủy quyền của bạn, nghĩa vụ thu hồi khoản nợ mà bạn đang thực hiện, là quyền tài sản của người ủy quyền. Nghĩa vụ được thực hiện ở đây không chỉ dành cho cá nhân bên có quyền (bên ủy quyền), mà trong trường hợp người này chết thì phát sinh quan hệ thừa kế. Do vậy, người này chết nhưng hợp đồng ủy quyền không đương nhiên chấm dứt, bạn vẫn sẽ tiếp tục thực hiện công việc cho đến khi người thừa kế của người ủy quyền tiếp nhận.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

 

.

các thông tin tiện ích