Cưỡng chế giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ Năm, 07/09/2017, 04:37 [GMT+7]

Cưỡng chế giao trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hỏi: Theo bản án có hiệu lực pháp luật, ông X. phải trả lại bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho tôi ngay sau khi bản án có hiệu lực. Tuy nhiên đến nay, ông X. vẫn không trả cho tôi, trường hợp này tôi làm thế nào?


Lý Văn Tr. (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang)


Trả lời: Căn cứ bản án quyết định có hiệu lực của tòa án có nội dung buộc ông X. phải giao, trả GCNQSDĐ cho ông, nhưng đến nay không tự nguyện giao trả. Trường hợp này, ông cần làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án dân sự buộc ông X. phải thi hành. Trường hợp người phải thi hành án không giao, trả GCNQSDĐ theo nội dung bản án, thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người phải thi hành án giao, trả giấy tờ đó. Trường hợp xác định người thứ ba đang giữ giấy tờ phải giao, trả thì chấp hành viên yêu cầu người đó giao, trả giấy tờ đang giữ, nếu người thứ ba không tự nguyện giao, trả thì chấp hành viên cưỡng chế buộc người đó giao, trả giấy tờ để thi hành án.


Trường hợp giấy tờ không thể thu hồi được nhưng có thể cấp lại thì chấp hành viên yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ra quyết định hủy giấy tờ đó và cấp giấy tờ mới cho người được thi hành án. Cụ thể, cơ quan thi hành án dân sự gửi văn bản nêu rõ lý do không thu hồi được GCNQSDĐ đến Văn phòng đăng ký đất đai nơi cấp GCNQSDĐ; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp GCNQSDĐ để quyết định hủy GCNQSDĐ đã cấp và cấp lại GCNQSDĐ cho ông theo quy định của pháp luật về đất đai.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà


 

.

các thông tin tiện ích