Quyền phản tố của bị đơn

Thứ Bảy, 26/08/2017, 06:20 [GMT+7]

Quyền phản tố của bị đơn

Hỏi: Tôi vừa nhận được Thông báo của Tòa án TP. Nha Trang về việc thụ lý yêu cầu khởi kiện của ông A đối với tôi về “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. Tôi nhận thấy việc khởi kiện không có căn cứ, vì chính ông A là người còn nợ tôi trong quá trình làm ăn chung. Xin hỏi, tôi được quyền khởi kiện ông A ngay trong vụ kiện này hay phải tách ra vụ án khác.


Võ Khắc B. (TP. Nha Trang)


Trả lời: Khi nhận được thông báo của Tòa án, ông/bà cần có văn bản trả lời Tòa án thể hiện ý kiến của mình đối với yêu cầu của khởi kiện của ông A. Theo đó, ông có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập (nếu có); Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:


- Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;


Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;


- Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.


Lưu ý: Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố nhưng phải thực hiện quyền này trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải (Khoản 3 điều 200 BLTTDS 2015).


Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ

 

.

các thông tin tiện ích