Xử lý hóa đơn đã xuất ghi sai thông tin

Thứ Hai, 21/08/2017, 07:30 [GMT+7]

Xử lý hóa đơn đã xuất ghi sai thông tin

Hỏi: Công ty xuất 2 hóa đơn giá trị gia tăng cho bên mua và đã kê khai thuế giá trị gia tăng tháng 5-2017. Tuy nhiên, thông tin ngày tháng năm trên 2 hóa đơn ghi sai nên bên mua trả lại liên 2 của 2 số hóa đơn cho công ty và yêu cầu xuất hóa đơn mới chứ không chấp nhận hóa đơn điều chỉnh. Vậy, Cục Thuế hướng dẫn chi tiết về việc lập hóa đơn mới và kê khai thuế đối với trường hợp trên?


Trả lời: Trường hợp công ty theo như trình bày đã lập hóa đơn giao cho bên mua và đã kê khai thuế, nay có phát hiện sai sót về thông tin ngày tháng năm trên hóa đơn đã lập thì công ty và bên mua phải lập biên bản (hoặc có thỏa thuận bằng văn bản) ghi rõ nội dung sai sót, đồng thời công ty lập hóa đơn điều chỉnh, trên đó ghi rõ nội dung điều chỉnh sai sót cho hóa đơn số…, ký hiệu…, ngày tháng năm của hóa đơn đã lập sai. Căn cứ vào biên bản (hoặc thỏa thuận bằng văn bản) và hóa đơn điều chỉnh, bên mua sử dụng để kê khai thuế đầu vào theo quy định và công ty không phải điều chỉnh lại số thuế đã kê khai.


Nguyễn Thị Hồng Phượng (Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa)
 
 
 

.

các thông tin tiện ích