Cần những hồ sơ gì để được miễn thuế?

Chủ Nhật, 20/08/2017, 23:16 [GMT+7]

Cần những hồ sơ gì để được miễn thuế?

Hỏi: Tôi là một chuyên gia nước ngoài thuộc thành viên của tổ chức phi Chính phủ đang thực hiện dự án viện trợ cho các cháu bị chất độc da cam tại Việt Nam. Tôi được biết Chính phủ Việt Nam có chế độ miễn thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia nước ngoài. Vậy, xin hỏi tôi phải làm những hồ sơ gì để được miễn thuế thu nhập cá nhân?


Trả lời: Căn cứ khoản 1, Điều 2 Thông tư số 96 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ miễn thuế đối với chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm:


- Xác nhận chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế thu nhập cá nhân của cơ quan chủ quản hoặc của chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đối với thu nhập từ việc trực tiếp thực hiện chương trình, dự án phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam của chuyên gia nước ngoài theo mẫu quy định;


- Các tài liệu liên quan như: bản sao quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; bản sao văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt; bản sao hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản hoặc với chủ khoản viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.


K.T (Theo website của Tổng cục Thuế)

.

các thông tin tiện ích