Quyền yêu cầu giám định tư pháp

Thứ Hai, 04/09/2017, 12:04 [GMT+7]

Quyền yêu cầu giám định tư pháp

Hỏi: Tôi đang theo đuổi một vụ kiện hành chính. Tôi có thể yêu cầu giám định tài liệu của vụ án không?


Hoàng Hữu Trang (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


Trả lời: Đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định mà không được chấp nhận.


Quyền này đã được ghi nhận tại Luật Giám định tư pháp năm 2012. Theo đó, người yêu cầu giám định có quyền gửi văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định. Trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng không chấp nhận yêu cầu thì trong thời hạn 7 ngày phải thông báo cho người yêu cầu giám định bằng văn bản. Hết thời hạn nói trên hoặc kể từ ngày nhận được thông báo từ chối trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có quyền tự mình yêu cầu giám định.
Người yêu cầu giám định có quyền:


a) Yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp trả kết luận giám định đúng thời hạn đã thỏa thuận và theo nội dung đã yêu cầu;


b) Yêu cầu cá nhân, tổ chức đã thực hiện giám định tư pháp giải thích kết luận giám định;


c) Đề nghị tòa án triệu tập người giám định tư pháp đã thực hiện giám định tham gia phiên tòa để giải thích, trình bày về kết luận giám định;


d) Yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trưng cầu giám định lại hoặc yêu cầu giám định bổ sung.


Cần lưu ý là người yêu cầu giám định chỉ được thực hiện quyền tự yêu cầu giám định trước khi tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng

.

các thông tin tiện ích