Doanh thu khoán có phải nộp thuế?

Chủ Nhật, 17/09/2017, 22:19 [GMT+7]

Doanh thu khoán có phải nộp thuế?

Hỏi: Tôi mở cửa hàng kinh doanh từ tháng 8-2017, dự kiến có doanh thu khoán của 5 tháng thực tế kinh doanh là 50 triệu đồng. Xin hỏi tôi có phải nộp thuế của khoản doanh thu này không?


Trả lời: Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư 92/2015 của Bộ Tài chính đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế của năm (12 tháng). Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm thì doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh.


Như vậy, trường hợp của bạn doanh thu bình quân tháng là 10 triệu đồng tương ứng với một năm là 120 triệu đồng nên bạn thuộc diện phải nộp thuế khoán tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 8 đến hết tháng 12-2017.

N.K (Theo Website của Tổng cục Thuế)
 

.

các thông tin tiện ích