Nghĩa vụ thi hành án được miễn, giảm thế nào?

Thứ Hai, 25/09/2017, 23:46 [GMT+7]

Nghĩa vụ thi hành án được miễn, giảm thế nào?

Hỏi: Người phải thi hành án nộp ngân sách nhà nước gặp khó khăn có được miễn, giảm nghĩa vụ không?


Lê Hoàng Mai (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)Trả lời: Luật Thi hành án dân sự quy định, đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, người phải thi hành án được xét miễn nghĩa vụ thi hành án khi có đủ các điều kiện sau đây:


 a) Không có tài sản hoặc có tài sản nhưng tài sản đó theo quy định của pháp luật không được xử lý để thi hành án, không có thu nhập hoặc có thu nhập chỉ bảo đảm cuộc sống tối thiểu cho người phải thi hành án và người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng;


b) Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị dưới 2 triệu đồng; hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng.


Trường hợp không có tài sản như nói trên và hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5 triệu đồng; hết thời hạn 10 năm mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng mà đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.


Trường hợp người phải thi hành án lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc ốm đau, đã tích cực thi hành được một phần án phí, tiền phạt mà không thể tiếp tục thi hành được phần nghĩa vụ còn lại hoặc lập công lớn thì được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại.


Trường hợp người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà thuộc trường hợp không có tài sản như nói trên thì được xét giảm một phần nghĩa vụ thi hành án với điều kiện: hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, mỗi lần giảm không quá một phần tư số tiền còn lại phải thi hành án; hết thời hạn 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị từ trên 100 triệu đồng, mỗi lần giảm không quá một phần năm số tiền còn lại phải thi hành án nhưng tối đa không quá 50 triệu đồng.


Luật sư Nguyễn Thiện Hùng
 

.

các thông tin tiện ích