Xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Thứ Năm, 28/09/2017, 05:27 [GMT+7]

Xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu

Hỏi: Hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa có bị xử lý hình sự?


Võ  Quang H. (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang)


Trả lời: Đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa xảy ra từ 0 giờ ngày 1-7-2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến ngày 01-01-2018 (ngày Luật  số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành), không xác định thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa theo quy định tại Điều 155 của  Bộ luật Hình sự năm 1999.


Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định “thuốc lá điếu nhập lậu” là hàng cấm tại khoản 40 và khoản 41 Điều 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018. Kể từ 0 giờ 00 phút ngày 1-1-2018, việc xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14.


Luật sư Nguyễn Hồng Hà

 

.

các thông tin tiện ích