08:03, 01/03/2023

Ông Cao Thanh Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Sáng 1-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi Trường.

Sáng 1-3, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dự lễ công bố, trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi Trường. Theo đó, ông Cao Thanh Vũ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-3-2023.

Ông Lê Hữu Hoàng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Cao Thanh Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Ông Lê Hữu Hoàng trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Cao Thanh Vũ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

THÁI THỊNH