12:01, 20/01/2023

Ông Hà Thế Ân giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Cam Ranh

Ngày 19-1, tại TP. Cam Ranh, ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa đã thay mặt UBND tỉnh trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Hà Thế Ân – Chánh Văn phòng Thành ủy Cam Ranh.

Ngày 19-1, tại TP. Cam Ranh, ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ Khánh Hòa đã thay mặt UBND tỉnh trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Hà Thế Ân - Chánh Văn phòng Thành ủy Cam Ranh.

Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ (trái) trao quyết định của UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Hà Thế Ân
Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ (trái) trao quyết định của UBND tỉnh phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đối với ông Hà Thế Ân

Trước đó, ngày 11-1, HĐND TP. Cam Ranh đã họp và bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hà Thế Ân.

VĂN KỲ