03:02, 22/02/2023

Anh Trần Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Chiều 22-2, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chiều 22-2, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII
Anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa khóa VIII

Hội nghị đã hiệp thương bổ sung anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn tham gia Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII và tham gia Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII. Đồng thời, hội nghị hiệp thương kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Theo đó, anh Trần Anh Tuấn - Bí thư Tỉnh đoàn được hiệp thương giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã tổ chức thảo luận, lấy ý kiến triển khai chương trình công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh năm 2023.

VĨNH THÀNH