01:01, 16/01/2023

Bà Vương Thị Lệ Huyền giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Sáng 16-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Vương Thị Lệ Huyền - Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thời hạn 5 năm kể từ ngày 16-1.

Sáng 16-1, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Vương Thị Lệ Huyền - Chánh Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, thời hạn 5 năm kể từ ngày 16-1. 
 
Ông Lê Hữu Hoàng trao quyết định cho bà Vương Thị Lệ Huyền.
Ông Lê Hữu Hoàng trao quyết định cho bà Vương Thị Lệ Huyền.

 

THÀNH NAM