Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch

Thứ Hai, 20/04/2020, 23:26 [GMT+7]

Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.


Theo đó, kế hoạch hướng tới việc phổ cập các sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản do các tổ chức được cấp phép cung ứng gồm: thanh toán, chuyển tiền, tiết kiệm, tín dụng, bảo hiểm. Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát: Mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025: ít nhất 80% người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác; ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại/ 100.000 người trưởng thành; ít nhất 50% tổng số xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính (trừ điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội); ít nhất 25 - 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng; số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt tốc độ tăng 20 - 25% hàng năm; ít nhất 6.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng…


K.N

.

các thông tin tiện ích