Các ngân hàng được yêu cầu rà soát, giảm lương thưởng

Thứ Ba, 31/03/2020, 22:10 [GMT+7]

Các ngân hàng được yêu cầu rà soát, giảm lương thưởng

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký ban hành Chỉ thị số 02 về các giải pháp cấp bách của ngành NH tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch gây ra.


Chỉ thị 02 đặc biệt tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp, chia sẻ khó khăn với đất nước và doanh nghiệp. Trong đó, yêu cầu các NH nghiêm túc triển khai nhóm văn bản chỉ đạo trước đó của NHNN về miễn, giảm phí, cơ cấu lại nợ... với khách hàng gặp khó khăn bởi dịch bệnh; thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng với các lĩnh vực ưu tiên…


Đặc biệt, Thống đốc yêu cầu các NH rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với các khoản dư nợ hiện tại và các khoản vay mới đối phó Covid-19. Cùng với đó, các NH điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông. Trước mắt, NH không chia cổ tức bằng tiền mặt để giữ lại tối đa nguồn lực hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh… Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc các NH phải chịu trách nhiệm nếu gây khó khăn, chậm trễ trong việc giải quyết khó khăn cho khách hàng.


 T.H

 

.

các thông tin tiện ích