Kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (1-4-1990 - 1-4-2020)

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Thứ Tư, 01/04/2020, 04:09 [GMT+7]

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa: Hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách

Thực hiện “Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2020” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua, hệ thống KBNN đã có những bước chuyển mạnh mẽ, cải cách về cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ; hiện đại hóa công nghệ; hoàn thiện tổ chức bộ máy; phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tổng kế toán nhà nước và quản lý ngân quỹ nhà nước nhằm mục tiêu xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc.


Với phương châm “Sự hài lòng của người dân là mục tiêu phấn đấu của đơn vị”, thời gian qua, KBNN Khánh Hòa cùng với toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình nghiệp vụ nhằm nỗ lực cải cách công tác thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân khi đến giao dịch với KBNN.

 

Hoạt động kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

Hoạt động kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả


Hệ thống KBNN là một trong những đơn vị rất thành công trong việc xây dựng và triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin tích hợp và tập trung với quy mô lớn, đặc biệt là dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công.


Công tác quản lý thu NSNN qua KBNN cũng được đổi mới, hiện đại hóa thông qua việc kết nối, trao đổi dữ liệu thu NSNN điện tử giữa KBNN với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại; mở rộng tài khoản chuyên thu; áp dụng các hình thức thanh toán điện tử trong thu nộp NSNN. KBNN Khánh Hòa cũng đã tiến hành ký kết mở tài khoản chuyên thu và ủy nhiệm thu tại 5 hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Thời gian nộp thuế được thực hiện linh động, người nộp thuế có thể nộp tiền ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ hoặc thông qua các dịch vụ thanh toán điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; hạn chế thanh toán bằng tiền mặt; tập trung nhanh nguồn thu của NSNN; tiết kiệm chi phí tổ chức thu. Năm 2019, số thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 19.059 tỷ đồng, vượt 13,48% dự toán. Trong đó, thu thuế xuất nhập khẩu 3.347 tỷ đồng, vượt gấp 3 lần dự toán; thu nội địa 15.704 tỷ đồng, vượt 0,25 % dự toán.


Hoạt động cải cách thủ tục hành chính và đổi mới công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN thông qua đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi cũng được xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy trình theo hướng đơn giản hóa; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cá nhân cũng như của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị khi đến giao dịch với KBNN chỉ trực tiếp làm việc với 1 giao dịch viên (trước đây là 2 giao dịch viên). Đây là bước đầu thực hiện cải cách làm cơ sở để KBNN tiến tới triển khai dịch vụ công trực tuyến.


Cùng với đó, hệ thống KBNN đã thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 4 tại tất cả các thủ tục hành chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản tại KBNN Khánh Hòa và KBNN các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Đồng thời, hình thành thêm kênh giao dịch điện tử của KBNN để khách hàng có thể tự do lựa chọn giao dịch qua môi trường mạng. Đây là bước cải cách hành chính mạnh mẽ của KBNN theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính nhằm hướng tới Kho bạc điện tử theo chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Năm 2019, KBNN Khánh Hòa tiếp nhận 344.407 hồ sơ. Trong đó có 10.976 hồ sơ nhận qua dịch vụ trực tuyến mức độ 4; 333.431 hồ sơ nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa, tăng vượt bậc so với năm 2018. Kết quả, đã giải quyết 10.976 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến; trong đó sớm hạn 786 hồ sơ, đúng hạn 10.208 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 93%. Năm 2019, chỉ số hài lòng của hệ thống KBNN Khánh Hòa đạt 82,55%, vượt 2,55% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao từ đầu năm.

 

Tinh gọn bộ máy


Bên cạnh các nghiệp vụ chuyên môn, KBNN nói chung và KBNN Khánh Hòa nói riêng đã từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, KBNN Khánh Hòa đã thực hiện sáp nhập tổ chức bộ máy, giảm từ 9 xuống còn 5 phòng; giảm từ 8 xuống còn 7 KBNN cấp huyện, cắt giảm hoàn toàn cấp tổ KBNN cấp huyện. Công chức trong hệ thống KBNN Khánh Hòa đều có trình độ chuyên môn cao, phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận.


30 năm qua, KBNN Khánh Hòa đã từng bước xây dựng và phát triển theo định hướng chung của ngành Kho bạc. Tập thể lãnh đạo và công chức KBNN Khánh Hòa luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau thi đua, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao. Đơn vị đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia.


NGUYỄN ÁNH NGUYỆT

 

.

các thông tin tiện ích