09:04, 15/04/2020

Quý I, giải ngân tín dụng chính sách hơn 38 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, trong quý I, phòng đã thực hiện giải ngân các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện với số tiền 38,2 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, trong quý I, phòng đã thực hiện giải ngân các chương trình vay vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện với số tiền 38,2 tỷ đồng.


Theo đó, một số chương trình vay vốn có mức giải ngân cao như: chương trình hộ cận nghèo hơn 6,8 tỷ đồng; chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 13,1 tỷ đồng; chương trình hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 8 tỷ đồng… Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện hơn 383,3 tỷ đồng với 19.223 khách hàng dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn là 0,27%; có 2 xã không có nợ quá hạn là Vạn Khánh và Vạn Thạnh.


Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các khách hàng vay vốn và các tổ tiết kiệm - vay vốn; chuẩn bị tốt cho việc giải ngân vốn vay sau khi hết Covid-19, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi để người dân dễ dàng tiếp cận.


T.HẢI