17:14, 17/11/2023

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 11-2023

ĐÌNH LÂM

Chiều 17-11, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa; bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 11-2023. Tham dự phiên họp có các ông: Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Trần Mạnh Dũng kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cơ bản thống nhất về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của các cơ quan, đơn vị khối tỉnh; việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các sở và Ban dân tộc tỉnh; giải trình một số nội dung về chủ trương thực hiện cơ chế vay lại của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập, vay lại vốn Ngân hàng Thế giới; đề nghị điều chỉnh tăng mức hỗ trợ nhân ngày Lễ Quốc tế lao động 1-5, Quốc khánh 2-9 và ngày Tết Nguyên đán năm 2024; đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh bổ sung một số nội dung liên quan đến việc bố trí các hạng mục, diện tích chuyên dùng của các sở và Ban dân tộc tỉnh; bổ sung một số nội dung liên quan đến cơ chế vay lại của Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập, vay lại vốn Ngân hàng Thế giới. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương bổ sung một số hồ sơ khác để chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm.

ĐÌNH LÂM