14:33, 17/11/2023

Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024

HẢI LĂNG

Sáng 17-11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương; về phía Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà… Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các địa phương trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hữu Trí - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH tỉnh và lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị đã tập trung vào các nội dung: Đánh giá tình hình triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023; triển khai các nội dung thuộc chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024; các đại biểu đã phát biểu thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, trong đó tập trung vào việc triển khai các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm thống nhất, hiệu quả, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và các địa phương.

Theo kế hoạch chương trình giám sát năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao 2 chuyên đề: Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội về một số dự án quan trọng quốc gia; quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và các Đoàn ĐBQH cũng sẽ triển khai các chương trình giám sát theo quy định. Ngoài ra, hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tập trung vào tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn; giám sát văn bản quy phạm pháp luật; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri…

Bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong năm 2024, công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng; chú trọng hoạt động thẩm tra báo cáo từ xa, từ sớm; theo dõi sát sao thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Các Đoàn giám sát chuyên đề cần tập trung vào giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi để luật và các chủ trương đi vào cuộc sống và thực hiện nghiêm. Hoạt động giám sát không chỉ đạt mục đích, phát hiện ra vấn đề, đưa ra các kiến nghị mà còn đòi hỏi đối tượng chịu sự giám sát và thực thi các kiến nghị đó một cách nghiêm túc…

HẢI LĂNG