10:33, 17/11/2023

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa:
Thẩm tra chủ trương đầu tư dự án sửa chữa kênh và công trình trên kênh Chính Nam (hồ chứa nước Suối Dầu)

HẢI LĂNG

Sáng 17-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII về chủ trương đầu tư dự án sửa chữa kênh và công trình trên kênh Chính Nam (hồ chứa nước Suối Dầu).

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Trên cơ sở nội dung UBND tỉnh trình, ý kiến các thành viên dự họp và khảo sát thực tế trước đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với với sự cần thiết đầu tư dự án này. Đồng thời, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến quy mô, vị trí, đoạn tuyến đề xuất sửa chữa; làm rõ việc sử dụng nguồn vốn đầu tư, tại sao sử dụng nguồn vốn đầu tư công mà không sử dụng nguồn kinh phí bảo trì tài sản, kết cấu hạ tầng thủy lợi.

Được biết, dự án sửa chữa kênh và công trình trên kênh Chính Nam (hồ chứa nước Suối Dầu) có tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2024, đầu tư kiên cố hóa đoạn kênh bê tông tấm lát đã gãy, xuống cấp và làm mới một số công trình trên kênh Chính Nam đã hư hỏng.

HẢI LĂNG