16:27, 17/11/2023

Lữ đoàn 162: Kiểm tra cán bộ chính trị năm 2023

Ngày 17-11, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân tổ chức kiểm tra cán bộ chính trị năm 2023 đối với tất cả chính trị viên, chính trị viên phó các hải đội, tàu chiến đấu trực thuộc.

Quang cảnh buổi kiểm tra
Quang cảnh buổi kiểm tra


Các cán bộ chính trị được kiểm tra bằng hình thức: Trắc nghiệm, tự luận và thực hành tập trung vào nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về công tác đảng, công tác chính trị và áp dụng thực tiễn tại đơn vị. Nhất là việc nắm, quản lý, định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng bộ đội; công tác định hướng cho bộ đội tiếp cận thông tin và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng; phương pháp, năng lực tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị tại đơn vị trên cương vị người chủ trì…


Đợt kiểm tra diễn ra nghiêm túc. Qua đó, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, làm cơ sở để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới. Đồng thời, giúp Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và cơ quan chính trị nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị để có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện, góp phần quan trọng lãnh đạo đơn vị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


LÊ NGỌC