22:31, 07/06/2023

Đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tích cực đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử

THÀNH LONG

Chiều 7-6, ông Lê Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị về tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đồng chí Lê Hữu Thọ phát biểu tại cuộc họp
Ông Lê Hữu Thọ phát biểu tại cuộc họp.

Ông Lê Hữu Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) theo thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền bằng hình thức đồ họa. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực đăng tải các tin, bài tuyên truyền việc triển khai Đề án 06; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin dân cư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

THÀNH LONG